Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: GLOBAL BODYGUARDS SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: GLOBAL BODYGUARDS SECURITY SOLUTIONS (GBSS) IKE

Α.Φ.Μ.: 800962786

Δ.Ο.Υ.: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 145842203000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διεύθυνση: ΔΑΦΝΙΔΟΣ 34-36

Περιοχή: ΚΥΨΕΛΗ

Τ.Κ.: 11364

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2018

Κεφάλαιο: 3.000,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΦΜ Διαχειριστή: 118300850