Στοιχεία Εταίρων

Α) ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 98%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣΒ) ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 2%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ